+48 535 00 15 00 kontakt@forPremium.pl

Dzielimy się biznesem

Doradcy klienta PREMIUM

INWESTYCJA KAPITAŁOWA DLA FIRM

Produkt inwestycyjny oparty o Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, skierowany głównie do podmiotów gospodarczych. Cechą charakterystyczną tego produktu jest dostęp do gromadzonego kapitału w trakcie trwania programu oraz możliwość ( pod pewnymi warunkami ) odpisania inwestowanych kwot ( składki ) od podstawy opodatkowania.

O korzyściach finansowych płynących z tego rozwiązania nie trzeba dużo przekonywać, a profity dla pośrednika są również bardzo atrakcyjne.

,Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w ramach naszej społeczności możemy zdecydowanie podnieść standardową atrakcyjność tego produktu inwestycyjnego poprzez dołączenie do niego sprawdzonej i skutecznej oferty administrowania aktywami.

Administracja aktywami

Administracja aktywami klienta w ramach wybranych programów inwestycyjnych opartych na UFK, to unikalny program realizowany z sukcesami od 2008 roku. Średnioroczny zysk w latach 2008- 2020 to 9,22%.

Co warto zauważyć, sukces administrowania aktywami jest rozłożony bardzo równomiernie, gdyż przynosił zysk w każdym, dowolnie dobranym czteroletnim okresie. Tajemnica tego sukcesu polegała nie tylko na trafnym doborze decyzji, ale i na sposobie wynagradzania tej usługi. Prowizja jest wypłacane wyłącznie od sukcesu wg. zasady: „Jest sukces – jest prowizja, nie ma sukcesu – nie ma prowizji”

To rozwiązanie zdecydowanie podoba się klientom. Oferta skierowana jest do klienta o określonym poziomie aktywów lub wysokości regularnej inwestycji. Z punktu widzenia pośrednika ważne jest to, ze program jest nie tylko wysoko-prowizyjny, ale i łatwy w sprzedaży. 

Łatwość dystrybucji jest pochodną konstrukcji oferty, zasady wynagradzania od sukcesu, oraz łatwości weryfikacji wyników bieżących i historycznych w niezależnych źródłach i za pomocą dostępnej w App Store i Google Play aplikacji.

Oferta AFI

Współpraca z AFI ( Agentem Firmy Inwestycyjnej) jest obwarowana wieloma regulacjami prawnymi i stąd nie jest możliwa dla wszystkich chętnych, a jej warunki są dość specyficzne. Dzięki naszym rozwiązaniom masz możliwość zaoferować swojemu klientowi kilkaset różnych produktów rynku finansowego.

Wolumen otwierających się przed Tobą możliwości biznesowych zdecydowanie poprawia Twoją atrakcyjność w oczach klienta i stwarza możliwość zarabiania wysokich prowizji.

Jeśli chcesz poznać ciekawe przykłady udanych inwestycji klientów, zasady współpracy, aktualną ofertę produktową AFI lub możliwości prowizyjne zapraszamy na fanpage naszej społeczności.

Zapraszamy!

TELEFON

535 00 15 00

kontakt@forPremium.pl